Výroční členskou schůzi  ZO Českého svazu včelařů Český Dub
 Dne 10.3. 2018 od 9 hodin sále restaurace u Jezdeckého areálu - Javorník u Českého Dubu

Program :

 

 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Volba mandátové a návrhové komise
 • Zpráva o činnosti ZO ČSV
 • Zpráva o hospodaření ZO ČSV
 • Zpráva Kontrolní revizní komise ZO ČSV
 • Informace o zdravotním stavu dle vyšetření zimní měli na Varroózu a MVP
 • Vystoupení zástupce OO ČSV
 • Příprava oslav 110. výročí založení spolku
 • Plán činnosti a rozpočtu ZO ČSV na rok 2018
 • Diskuze k předneseným zprávám a návrhům
 • Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV
 • Usnesení
 • Občerstvení
 • Závěr

 UPOZORNĚNÍ:

Schůze se koná v restauraci u Jezdeckého areálu v  Javorníku  u Českého Dubu.

Příjezd od Českého Dubu přes Starý  Dub směr Javorník - odbočka směr "Kozí farma", pak projet kolem skladovací haly ke koňské  farmě.

Od Světlé v p.J. na Javorník - odbočka směr "Kozí farma", pak projet kolem skladovací haly k Jezdeckému areálu.

Od Proseče v p.J. na Javorník - odbočka směr "Kozí farma", pak projet kolem skladovací haly k Jezdeckému areálu.