K 17.2. došlio ke zrušení Ochranné pásma MVP - Opět můžeme včelařit dle běžných pravidel