Všechny odevzdané vzorky jsou negativní.

3 včelaři odevzdali vzorky opožděně  - uvidíme později